Illustration af Jacob Storm, at et tegnestuebesøg med politiet og Hjørring kommune

Trygge byrum

Vores byer og byrum er i konstant forandring, og det har en påvirkning på vores interaktioner og oplevelsen af tryghed. Derfor er det afgørende, at vi sætter tryghed på dagsordenen, når vi former og udvikler byerne og byområderne. I Det Gode Naboskab har vi fokus på livet mellem husene, og anser menneskerne som et afgørende element for at vi føler os trygge, og kan minimere kriminalitet.

Planlægning af Trygge Byrum

Vores tilgang til kriminalpræventiv miljø- og byplanlægning er afgørende for at forme fremtidens byområder og forbedre eksisterende lokalsamfund. Gennem fysiske tiltag som belysning, beplantning og skabelse af sociale interaktionspunkter, arbejder vi aktivt på at reducere kriminalitet og fremme tryghed.

Vil din virksomhed eller institution lære mere om kriminalpræventive principper? Tag handling i dag og book et oplæg, hvor vores eksperter fra politiet deler viden om effektive strategier. Vi tilbyder indsigt i, hvordan man kan implementere disse principper i både nybyggeri og eksisterende områder for at skabe mere sikre og sammenhængende byrum.