Lad os sammen skabe

Det Gode Naboskab

Det Gode Naboskab

I Det Gode Naboskab arbejder vi indenfor områderne; indbrudsforebyggelse, trafiksikkerhed, ensomhed og grøn omstilling. Alle arbejdsområderne skal anskues som aktuelle udfordringer, hvor løsningerne kræver et samarbejde i og med civilsamfundet. Det handler om at tage borgerligt selvansvar, hvor vi som politi og kommune gennem dialog, relation og samarbejde med borgerne kan yde en 'hjælp til selvhjælp'.

Nyheder

Hjælpen er ikke langt væk

Har du spørgsmål til indbrudsforebyggelse?

Hjørring Kommune

Telefon 72 33 33 33

Hjørring Lokalpoliti

Telefon 1-1-4

Det Kriminalpræventive Råd

Telefon 45 15 36 58

Offerrådgivning Nordjylland

Telefon 72 19 36 60