Det Gode Naboskab med platform hvor alle hjælper hinanden

Om Det Gode Naboskab

Projektet "Det Gode Naboskab" er et tværgående samarbejde mellem lokalpolitiet i Hjørring, Hjørring Kommune og en række lokale interessenter. Projektet er en videreudvikling af det forhenværende samarbejde "Hjørring - Fri for Indbrud", som forløb fra 2015-2022.

Det Gode Naboskab arbejder indenfor områderne: indbrudsforebyggelse, trygge byrum, digital kriminalitet, trafiksikkerhed, ensomhed og grøn omstilling. Vi tror på at komplekse problemstillinger løses i fællesskab, og derfor ser vi ikke, at arbejdsområderne blot skal uddelegeres til kommunen eller politiet. I stedet påtager vi opgaven sammen - og i tæt dialog med borgere og virksomheder i lokalsamfundet. Sammen udvikler vi et dialogværktøj til at skabe relationer og samarbejder, hvilket skal anskues som en hjælp til selvhjælp.

Projektets vision

I Det Gode Naboskab er vores vision at skabe et tryggere og mere ansvarsfuldt lokalsamfund, hvor borgere såvel som virksomheder tager medansvar for samfundets udfordringer og bidrager til social bæredygtighed. Med indsatserne i projektet ønsker vi at invitere Hjørring Kommunes borgere til at involvere sig i at øge trygheden og forebygge kriminalitet lokalt. 

Baggrund for projektet og udvidelsen

Baggrunden for projektudvidelsen fra "Hjørring - Fri for Indbrud" til "Det Gode Naboskab" skyldes de gode resultater, som det forhenværende projekt skabte. Det gælder både i forbindelse med udbredelsen af Nabohjælp samt et et bedre kendskab til basal indbrudsforebyggelse for Hjørring Kommunes borgere. Sammenfattende har det resulteret i, at antallet af indbrud i beboelse er faldet med over 83%, hvor kommunen i 2022 havde 70 anmeldelser på indbrud. I stedet for at afslutte et veletableret samarbejde mellem lokalpolitiet og Hjørring Kommune, blev projektet i stedet udvidet. I dag omfatter projektet flere aktuelle emner, som på hver sin måde kan skabe utryghed for borgerne. Indsatserne i Det Gode Naboskab skal derved fungere tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende på flere områder. 

Samarbejdet omkring Det Gode Naboskab er udarbejdet fra principperne omkring co-creation. Co-creation er en samarbejdsform, hvor politiet og kommunen i samarbejde med virksomheder og borgere løser fælles udfordringer, som er for komplekse at løfte alene. Vi skaber ideen om en samlende platform omkring emnerne indbrudsforebyggelse, trafiksikkerhed, ensomhed og grøn omstilling, hvor løsningerne forankres lokalt. Der er hverken forudsagte mål eller en afslutningsdato, da vi hverken kender udfordringerne eller løsningerne på forhånd.

Hjørring Fri for Indbrud er et samarbejde mellem Politiet, Hjørring Kommune, Nabohjælp og en række private aktører.

Deltagende aktører i Hjørring Fri For Indbrud: